SPREEKGELUK

Aanmelden & tarieven

Stap 1 aanmelding

Je kunt je aanmelden via ons aanmeldformulier op de website. We nemen zo snel mogelijk contact op om een intakegesprek in te plannen.

Stap 2 verwijzing

Je haalt een verwijsbrief voor logopedisch onderzoek bij de (huis)arts. Zonder een verwijsbrief kan de logopedist geen onderzoek uitvoeren. Wanneer je door medische redenen behandeling aan huis wil ontvangen, moet dit specifiek worden vermeld in de verwijsbrief.

Stap 3 intakegesprek

Je komt op gesprek bij de logopedist om te bespreken wat de hulpvraag is en hoe we jou kunnen helpen. 

Bij de eerste afspraak worden 2 codes gedeclareerd, code 4057 en code 4000 bij DTL. Bij logopedie na een verwijzing gelden de codes 4061 en code 4000.

Stap 4 logopedisch onderzoek

Je logopedist neemt een logopedisch onderzoek af gericht op de hulpvraag. Hiermee wordt het huidige niveau bepaald en er wordt bekeken of logopedie geïndiceerd is.

Stap 5 bespreking onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden besproken en indien logopedie geïndiceerd is, wordt er een behandelplan opgesteld.

In sommige gevallen is er verder onderzoek bij een KNO-arts of het audiologisch centrum nodig. De logopedist zal dan terugverwijzen naar de huisarts. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de NVLF.

Stap 6 opstart logopedische behandeling

Logopedische behandeling wordt na goedkeuring van cliënt opgestart. Na 6 maanden volgt er opnieuw logopedisch onderzoek en zal het behandelplan geëvalueerd worden.

Bekijk de tarieven online:

Terugbetaling

De zorgverzekeraar vergoedt het onderzoek en de behandelingen van logopedie. Let op, voor volwassenen geldt wel het eigen risico dat is vastgelegd in de overeenkomst met uw zorgverzekeraar. Kijk dit goed na in de polisvoorwaarden. Het eigen risico wordt elk jaar opnieuw vastgesteld

Moet u of uw kind logopedie volgen vanwege het leren van een tweede taal en/of dyslexie? Dan wordt logopedie niet altijd vergoed. Ook zijn er bijvoorbeeld maximale test scores: als jouw kind hoger scoort, kan er geen terugbetaling worden aangevraagd. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

Meer weten? Neem contact op!

Aanmelden & tarieven logopedie