Ademhaling

Om de stem in goede conditie te houden is het belangrijk dat een goede manier van ademhaling in combinatie met een goede stemgeving wordt toegepast. Wanneer er een gespannen of afwijkende manier van ademen voorkomt of de stem verkeerd wordt gebruikt, heeft dit vaak gevolgen voor de stem. De stem kan minder goed functioneren, hierdoor ontstaan er stemklachten (bijvoorbeeld heesheid).

Ademhaling, stem & globus

Problemen rondom adem en stem kunnen ook gevolgen hebben op het gebied van werk en sociaal functioneren. Vaak gaat het om stemvermoeidheid, keelpijn of heesheid tijdens of na het spreken. Ook kan het gaan om ademtekort tijdens spreken, een brok in de keel (globus), gevoel van vermoeidheid of hyperventilatie. Soms is er sprake van een fysiek probleem zoals stembandknobbeltjes.

Ademhalingsklachten kunnen meerdere oorzaken hebben en zijn soms chronisch, zoals bij astma of COPD. Ook allergieën, hyperventilatie, en spanning kunnen ervoor zorgen dat je moeite hebt om goed adem te halen en stem te geven. Na een Corona infectie (COVID-19) kunnen er ademhalingsproblemen zijn. De logopedist kan hierbij ondersteuning bieden om het juiste balans tussen ademhaling en stemgeving terug te vinden.

Chronische hoestklachten 

Er wordt gesproken van chronische hoestklachten, wanneer hoestklachten langer dan 2 maanden aanwezig zijn en niet kunnen worden behandeld met medicatie. Deze hoest kenmerkt zich als een droge, geïrriteerde hoest, geprikkeld door de keel en voorkomend in aanvallen gedurende de dag. Deze klacht wordt ook wel ‘hoest hypersensitiviteitssyndroom’ genoemd. Men ervaart een verhoogde hoestprikkel die continue hoesten of aanhoudend keelschrapen kan uitlokken en zelfs tot hevige hoestbuien kan leiden.  De logopedische behandeling heeft als doel controle krijgen over de hoestklachten en de gevolgen hiervan. Ook wordt er aandacht geschonken aan eventuele bijkomende klachten zoals: heesheid, globusklachten (brokgevoel) en/of slikproblemen.  

Intake, onderzoek en behandeling

De logopedist begint met een intakegesprek en (stem)onderzoek. Vervolgens stelt de logopedist een behandelplan op. Tijdens de behandeling werk je aan je lichaamshouding, ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven. Dit doen we aan de hand van verschillende technieken en oefeningen.

Meer weten? Neem contact op!