Articulatie / verstaanbaarheid

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden bij de articulatie van bepaalde klanken, waardoor spraakklanken worden vervangen en/of vervormd. Veelvoorkomende problemen die de verstaanbaarheid beïnvloeden zijn:

Fonologische fouten in de spraakontwikkeling 

Sommige kinderen ervaren probleem met het verwerven van de spraakklanken van onze taal. Hierbij worden articulatiefouten in het spontane spreken gehoord, die niet meer passen bij de kalenderleeftijd van kinderen. Bijvoorbeeld spin wordt pin, kat wordt tat en fiets wordt siets. In de hersenen is de foutieve klank opgeslagen. Bovendien kan de klank vaak wel los uitgesproken worden. Door de klanken veelvuldig te herhalen worden er nieuwe verbindingen in de hersenen aangemaakt en de juiste klanken in de spontane spraak worden toegepast. 

Fonetische fouten in de spraakontwikkeling

We hebben ontzettend veel spieren in ons mondgebied, hierdoor is het soms lastig zijn om het juiste plekje in je mond te vinden. Dit zie je bijvoorbeeld bij de r, l of de w. Ook is het soms lastig zijn om bepaalde klinkers op de juiste manier uit te spreken, denk aan de ui of de uu. 

Tevens kan het  zo zijn dat je opmerkt dat jouw kind bij het spreken steeds met de tong tegen of tussen de tanden komt, dit heet slissen. Onder andere de s klinkt dan anders in vergelijking tot leeftijdsgenoten.

Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD)

Kinderen met Spraakontwikkelingsdyspraxie hebben moeite met de planning en motorische aansturing van complexe en willekeurige bewegingen van de spieren in het mondgebied. De woorden worden telkens op een andere manier uitgesproken. Dit heeft een grote invloed op de verstaanbaarheid. 

Spreektempo, luidheid, en woorduitstempeling

Sommige kinderen beheersen alle klanken goed, maar zijn toch niet altijd goed te verstaan. Dit kan te maken hebben met de luidheid of het tempo van het spreken of met het onvoldoende uitstempelen van lettergrepen. Sommige kinderen hebben moeite om alle stukjes van een woord goed uit te spreken en schuiven het woord in elkaar. Ze zeggen bijvoorbeeld /waschine/ in plaats van wasmachine en /enaan/ in plaats van banaan.

Meer weten? Neem contact op!