Preverbale logopedie: Wat is het?
Preverbale logopedie

Eten- en drinken is voor ons één van de levensbehoeftes. Wat nou als dit niet gemakkelijk verloopt?
Als ouder is het begrijpelijk dat je je zorgen maakt wanneer je kind moeite heeft met eten en drinken, bijvoorbeeld wanneer de borst- of flesvoeding niet gemakkelijk verloopt. Bij Spreekgeluk logopedie bieden we preverbale logopedie. In deze blog leggen we uit wat preverbale logopedie inhoudt, hoe het werkt en hoe het uw kind kan helpen.

Wat is preverbale logopedie?

Preverbale logopedie richt zich op de voedingsvaardigheden bij baby’s en zeer jonge kinderen. Binnen preverbale logopedie maken we onderscheid in een aantal vaardigheden, waaronder:

·       Borstvoeding of flesvoeding

·       Overgang naar vaste voeding, zoals lepelvoeding

·       Kauwen en slikken

·       Speekselbeheersing

 Wanneer heeft uw kind preverbale logopedie nodig?

Niet alle voedingsproblemen bij jonge kinderen vereisen logopedie. De vaardigheden behoren tenslotte bij een proces dat een kind moet leren. Door het veelvuldig te proberen zal het kind de vaardigheid ook steeds beter gaan beheersen.

Functioneel oefenen –> eten van de lepel moet je leren door van de lepel te eten.

Het is echter belangrijk om alert te zijn op bepaalde signalen die kunnen wijzen op de noodzaak van professionele hulp. Deze signalen kunnen zijn:

·       Moeite met zuigen of slikken

·       Voedsel weigeren of moeilijkheden bij de introductie van vaste voeding

·       Regelmatig verslikken of hoesten tijdens het eten

·       Afbuigende groeicurve

·       Excessief kwijlen

Als je een of meer van deze signalen herkent bij jouw kind, is het raadzaam om contact op te nemen met het consultatiebureau en een logopedist gespecialiseerd in preverbale logopedie.

Hoe werkt preverbale logopedie?

Anamnese en observatie

De behandeling begint met een uitgebreide anamnese en observatie van de voedings- en slikvaardigheden van je kind. Dit kan bestaan uit observaties tijdens het voeden en gesprekken met de ouders/verzorgers.

Behandelplan

Op basis van de anamnese en observaties wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit plan kan verschillende interventies omvatten, zoals:

Technieken om het zuigen en slikken te vergemakkelijken.

Advies over een geschikte voedingshouding, materialen en eventuele hulpmiddelen.

Ouderbegeleiding

Een belangrijk onderdeel van de preverbale logopedie is het betrekken van ouders bij het behandelproces. Je krijgt advies en praktische tips om jouw kind thuis te ondersteunen.

Wij streven ernaar om het geluk in het eten en drinken terug te vinden. Het gaat tenslotte om plezier maken!

Multidiciplinaire samenwerking

Voor optimale zorg en behandeling is een multidisciplinaire samenwerking essentieel. Dit betekent dat logopedisten samenwerken met andere zorgprofessionals zoals kinderartsen, diëtisten, ergotherapeuten en lactatiekundigen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat alle aspecten van het voedingsprobleem worden aangepakt, wat de kans op een succesvolle behandeling aanzienlijk vergroot.

Middels multidisciplinaire samenwerking wordt er niet alleen gekeken naar de huidige voedingsmoeilijkheden, maar kijken ook preventief naar toekomstige gezondheids- en ontwikkelingsproblemen. Door vroegtijdig en integraal in te grijpen, wordt de basis gelegd voor een gezonde groei en ontwikkeling van het kind.

Conclusie

Preverbale logopedie is een waardevolle interventie voor baby’s en jonge kinderen met voedingsproblemen. Bij Spreekgeluk logopedie staan we klaar om jou en jouw kind te helpen een gezonde start te maken op het gebied van voeding en communicatie. Heb je zorgen over de voedingsvaardigheden van jouw kind? Neem dan gerust contact met ons op voor een consult.