Meertaligheid

Kinderen die meertalig opgevoed worden, leren vanaf jonge leeftijd niet één, maar twee of zelfs meerdere talen. Ieder kind en iedere taal is natuurlijk anders en dat betekent dat elke taal in een eigen tempo verworven wordt. Wanneer het Nederlands de tweede taal is, is het soms lastig om te bepalen of er sprake is van een stoornis in de taalontwikkeling (TOS) of een normale tweede taalverwerving (NT2). Desondanks zijn er wel een aantal verschillen.

In het geval van een normale tweedetaalverwerving zijn er geen problemen in de moedertaal en loopt alleen het Nederlands achter, omdat het kind pas later begint met het leren van de Nederlandse taal. In dit geval is logopedische behandeling nog niet perse nodig. Er is namelijk geen sprake van een taalstoornis, maar een normale tweedetaalverwerving. In dit geval kan het vergroten van het Nederlandse taalaanbod in bijvoorbeeld taalklasjes of speciale NT2 scholen voldoende ondersteuning bieden.

Wanneer er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis is dit zichtbaar in alle talen. Mijlpalen in de taalontwikkeling, bijvoorbeeld brabbelen en de eerste woordjes, zullen in elke taal te laat behaald worden. Wanneer de taalontwikkeling in beide talen achterloopt, is verder onderzoek naar een TOS geïndiceerd.

Meertaligheid is daarentegen niet de oorzaak van taalproblemen. Advies op maat is wél belangrijk bij een meertalige ontwikkeling. Een goede ontwikkeling van de thuistaal bevordert het leren van een tweede taal. De logopedist zal samen met ouder kijken hoe de talen aangeboden kunnen worden in het dagelijks leven van het kind.

Meer weten? Neem contact op!