Sensorische informatieverwerking en logopedie

Wat is sensorische informatieverwerking (SI)?

De gehele dag krijg je prikkels binnen via je zintuigen (sensorische informatie/SI). Deze prikkels worden verwerkt in je hersenen, dit heet sensorische informatieverwerking (SI). Vijf zintuigen zijn voor iedereen bekend: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Daarnaast zijn er nog drie minder bekende zintuigen: informatie uit spieren en gewrichten (proprioceptie), informatie uit inwendige organen (interoceptie) en evenwichtsgevoel (vestibulair). Door deze verschillende ervaringen ontwikkel je jezelf. Iedereen ervaart al deze ervaringen op een andere manier.

Kinderen zijn nieuwsgierig en zijn de gehele dag op zoek naar sensorische informatie. Zo stoppen baby’s speelgoed in hun mond om te ontdekken hoe het speelgoed voelt, proeft, eruit ziet en ruikt. Door deze ervaring zullen baby’s het speelgoed de volgende keer weer snel herkennen en uiteindelijk benoemen. Als je de prikkels te hevig ervaart, raakt het kind overstuur en zal stoppen met het zoeken naar nieuwe prikkels. Wanneer het kind te weinig prikkels ervaart zal een kind niet meer op zoek gaan naar nieuwe prikkels, omdat dit geen informatie geeft. Er wordt in de hersenen geen ervaring waargenomen. In beide gevallen zal de drang om op zoek gaan naar informatie verdwijnen. De wereld blijft kleiner in vergelijking tot andere leeftijdsgenoten en er worden geen nieuwe ervaringen geleerd.

Op welke manier hangt de zintuiglijke ontwikkeling samen met de spraak- en taalontwikkeling?

Bij de spraak- en taalontwikkeling heb je juist deze ervaringen nodig om woorden te leren. Het woord moe is hierbij een goed voorbeeld. Je voelt aan dat je moe bent en je omgeving benoemt dit. Wanneer je dit meerdere malen voelt, geef je uiteindelijk betekenis aan het woord. Ook het woord gras is hierbij een goed voorbeeld. Kinderen die overstuur raken bij het aanraken van het gras doen minder ervaring op met hoe gras voelt, gaan het gras en andere onbekende oppervlakken (zoals zand) niet meer opzoeken en koppelen de betekenis van gras en andere onbekende oppervlakken veel later aan de ervaring. Wanneer kinderen al deze ervaringen niet meemaken, kan er sprake zijn van een taal- en spraakachterstand.

Wat is het doel van SI-therapie?

Om te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat de prikkels in balans zijn. Een kind moet geen last hebben van harde geluiden of juist geprikkeld worden om nieuwe ervaringen te kunnen verwerken. Tijdens de logopedische behandeling kijken we welke aanpassingen ondersteunend kunnen zijn om een logopedische oefening alert uit te kunnen voeren. We bieden bijvoorbeeld beweging aan of gevoel om beter te kunnen concentreren. Daarnaast zal de SI-therapeut uitleg geven over de prikkelverwerking van je kind en hoe je hier in het dagelijks leven aanpassingen in kan maken.

Meer weten over Sensorische Informatieverwerking? Lees onze blog!

Meer weten? Neem contact op!