Logopedie bij syndroom van Down

Binnen de ontwikkeling van een kind met Downsyndroom speelt een logopedist een belangrijke rol. Dit kan op verschillende gebieden:

Eet- en drinkontwikkeling

Bij kinderen met Downsyndroom is het eerste levensjaar cruciaal voor het leren eten en drinken. Sommige kinderen doorlopen deze fase zonder problemen, terwijl anderen veel hulp nodig hebben bij het drinken, leren eten van een lepel of leren kauwen. Preverbale logopedie kan hierbij enorm helpen door vroegtijdige interventie en advies, wat een goede invloed heeft op de ontwikkeling van de mondmotoriek en tongbewegingen. 

Spraakontwikkeling en verstaanbaarheid

Kinderen met het syndroom van Down hebben vaak een kleinere mondholte, waardoor de tong meer ruimte in de mond inneemt. Ook is er vaak sprake van verlaagde spierspanning, wat leidt tot onvoldoende mondsluiting en moeite voor de tong om de juiste plek te vinden. Daarnaast is de spieraansturing vanuit de hersenen vaak moeilijk, wat het lastig maakt om woorden en zinnen verstaanbaar uit te spreken.

We gebruiken verschillende speelse oefeningen om de spraakontwikkeling te stimuleren en de verstaanbaarheid te vergroten, vaak in samenwerking met een Leespraat specialist.

Syndroom van Down en taalontwikkeling

De taalontwikkeling van kinderen met het syndroom van Down verloopt meestal vertraagd. Wanneer je taal verwerft zijn er een aantal communicatieve voorwaarden die aanwezig moeten zijn, waaronder aandacht, oogcontact, beurtgedrag, imitatie en luisterhouding. Bij jonge kinderen bieden we ondersteuning om communicatieve voorwaarden te stimuleren. Adviezen worden gegeven over het uitlokken van deze voorwaarden. Op latere leeftijd wordt de woordenschat en zinsbouw gestimuleerd door middel van passende en aansprekende therapieën, waarbij gebruik wordt gemaakt van Nederlands met Gebaren of communicatiemiddelen zoals foto’s, plaatjes of pictogrammen.

Behandeling aan huis is mogelijk voor kinderen met het syndroom van Down, mits dit vermeld wordt op de verwijsbrief van een arts.

Meer weten? Neem contact op!