Logopedie en het Syndroom van Down

Logopedie en het Syndroom van Down

Wat is het Syndroom van Down? Het syndroom van Down is een aangeboren chromosoomafwijking. Chromosomen zitten in al onze lichaamscellen en zijn dragers van erfelijke eigenschappen. Iedereen heeft in elke cel twee exemplaren van elk chromosoom. Bij Downsyndroom heeft...