Interactief voorlezen met Spreekgeluk logopedie 
Voorlezen

Voorlezen is niet alleen een gezellige bezigheid, maar het heeft ook een enorme impact op de taalontwikkeling van een kind. Samen hebben wij de kracht om de wereld van kinderen te verrijken door middel van de magie van interactief voorlezen. Laten we samen deze reis beginnen en genieten van de woorden die boeken te bieden hebben. Samen lezen we niet alleen verhalen, maar creëren we herinneringen, versterken we banden en bouwen we aan een sterke basis voor de toekomst. 

Waarom is voorlezen zo belangrijk? 

De taalontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door regelmatig voor te lezen. Ze worden tijdens het voorlezen blootgesteld aan een rijke verscheidenheid aan woorden en zinsstructuren. Daarnaast stimuleert het de cognitieve ontwikkeling door hun verbeeldingskracht, creativiteit en probleemoplossend vermogen te bevorderen. Het helpt ook bij het ontwikkelen van aandacht, concentratie en geheugen. Voorlezen biedt een gelegenheid voor kinderen om complexe emoties te begrijpen en te verwerken door middel van verhalen en personages. Het kan hen helpen om sociale situaties beter te begrijpen. Samen lezen versterkt de band tussen ouders en kinderen door middel van gedeelde ervaringen. Het legt een stevige basis voor de leesvaardigheid en het schoolsucces van kinderen.

Wat is interactief voorlezen precies? 

Interactief voorlezen is een actieve en betrokken benadering van het voorlezen, waarbij de voorlezer en het kind samen deelnemen aan het verhaal. In plaats van alleen de woorden van een boek voor te lezen wordt interactief voorlezen gekenmerkt door een open dialoog tussen de voorlezer en het kind, waarbij vragen worden gesteld, discussies worden aangemoedigd en reacties worden uitgelokt. 

Tijdens interactief voorlezen wordt de aandacht van het kind gericht op verschillende aspecten van het verhaal, zoals de personages, plot, setting en thema’s. De voorlezer stelt open vragen om het kind te stimuleren na te denken over wat er gebeurt, hoe de personages zich voelen, en wat er zou kunnen gebeuren. Door vragen te stellen als ‘’Wat denk je dat er zou gebeuren?’’ en ‘’Hoe zou jij je voelen als je in hun schoenen stond?’’, wordt het kind aangemoedigd om actief te participeren en zijn begrip van het verhaal te verdiepen. 

Daarnaast moedigt interactief voorlezen ook aan tot discussie. Kinderen worden aangemoedigd om hun gedachten, ideeën en gevoelens over het verhaal te delen, waardoor ze hun communicatieve vaardigheden ontwikkelen en hun zelfvertrouwen vergroten. Door te praten over het verhaal en ervaringen te delen, bouwen kinderen empathie en begrip op voor anderen. 

Expressie speelt ook een belangrijke rol. Voorlezers gebruiken verschillende stemmen, intonaties en gebaren om het verhaal tot leven te brengen en de betrokkenheid te vergroten. Door het verhaal levendiger te maken, wordt het verhaal aantrekkelijker en boeiender. Hierbij wordt vaak ook gebruik gemaakt van 3D materiaal.

Tips en adviezen om interactief voorlezen tot een succes te maken: 

 • Zoek een geschikte ruimte voor het voorlezen. Maak een prettig en gezellig plekje zijn met bijvoorbeeld een knuffel of kussen erbij.
 • Zorg dat je materialen die je wil gebruiken tijdens het voorlezen klaar hebt gelegd.
 • Kies een boek dat past bij het leven van je kind. Sluit aan bij de interesse van je kind, bijvoorbeeld het thema van school of iets uit de thuissituatie.
 • Maak het voorleesmoment een gewoonte. Lees dagelijks op een vast moment.
 • Maak je kind nieuwsgierig naar het verhaal. Bekijk de voorkant van het boek en bedenk waar het verhaal over gaat.
 • Lees rustig voor, praat duidelijk en maak zo nu en dan oogcontact met je kind.
 • Voorspel samen het verhaal. Vraag aan je kind wat er gaat gebeuren. Je vergroot hiermee het probleemoplossend vermogen.
 • Bespreek moeilijke woorden. Wijs het plaatje bijvoorbeeld nog een keer aan, geef een voorbeeld of vertel het verhaal nog een keer. Je kind onthoud het verhaal beter en leert de taal: Wordt het verhaal al duidelijk door het verhaal of de plaatjes? Je hoeft het dan niet uit te leggen.
 • Laat je kind vertellen. Geef je kind de kans om iets toe te voegen aan het verhaal. Ze geven op deze manier betekenis aan het verhaal. Je kan bijvoorbeeld praten over vergelijkbare situaties, waardoor je het verhaal beter begrijpt.
 • Lees hetzelfde boek een aantal keer voor. Bij de eerste keer is het kind geïnteresseerd, bij de tweede keer zal je kind het verhaal gaan herkennen. Daarna ga je samen de details ontdekken. Elke keer kan je weer wat anders bespreken, bijvoorbeeld een personage of onderwerp. Je kan bespreken of het kind zich herkent in het verhaal. Je blijft hiermee de aandacht wekken.
 • Op de website https://www.prentenboekeninalletalen.nl/boeken/ worden verschillende prentenboeken in verschillende talen voorgelezen.